Crash Flight 232


Crash Flight 232/92
Flight 232 heading for destruction
Unaware of their destiny
They didn't get the instruction
Counting the dead
Scattered in the cornfield
They ended up as figures
On the endless list of casualties

DC-10 blown out of control
One minor fault will top the headlines
Some heads will roll
State of shock
State of emergency
Looking with the eyes
That can not see

You won't get out of this alive

Passengers cut into pieces
Their body parts are scattered around
They've gone to meet their Jesus
Burning meat
Burnt by gasoline
Looking to the sky
This broke their dream

You're gonna crash!Captcha
Widget
Piosenkę Leather Strip Crash Flight 232 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crash Flight 232, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crash Flight 232. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leather Strip Crash Flight 232 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.