Lies to Tell


Lying on my weak side the agony continues
Fading by the hour I think I've lost my power
Now I am defending my right to be in this place
Trading all my life force I see his face
Lies to tell
Things to say now
Before I die
Look in my eyes
See the paranoia on all the ugly faces
Nothing to be scared of you have to stop
Changing my mind, changing my spirit
I'm waiting 'til I can't get enough
I listen to you
And you sit there and lie
The only way out for you
Is to die
I have no fear
For you anymore
You've had your chance
Just walk out the doorCaptcha
Widget
Piosenkę Leather Strip Lies to Tell przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lies to Tell, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lies to Tell. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leather Strip Lies to Tell w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.