Mohawk


Pride gives to power
To fight those who break it
Washing the dirt off
With blood from the pay-off
Suppress he fee of crime
Or we'll be out of time
Watching, when you take our freedom
Scars of the red skin
Is proof for the beatings
Covering their fears
With paint upon their tears
Switch on the eagle eyes
Fighting, until the war is won
I don't care if you got the answers
I'm not giving you any questions
I don't care if you got authority
I don't trust your leadership anyway
I don't care if you got the bullets
I don't regret any of my actions
I don't need your views on my brutality
You will never see the daybreak anyway
I'm burning
I'm letting it glow
I'm flying
I'm letting it glowCaptcha
Widget
Piosenkę Leather Strip Mohawk przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mohawk, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mohawk. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leather Strip Mohawk w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.