Mortal Thoughts


Searching for shelter
My brain is on ice
I'm scared of my own thoughts
I can hear them cry
The come creeping through the back door
They shatter my eyes
The break me down, own on the floor
They're watching me die, watching me die

Breaking your trust in sorrow
Until you face
The dreams of tomorrow
Has taken place
Your life has been turning
Inside your head
The truth will be burning
Until your dead

They want to take over
My body and soul
They won't stop demanding

Until they reach their goal
Sweeping through my bloodstream
Like poison in my veins
Breaking through the borders
Tell me who's to blame
Tell me who's to blameCaptcha
Piosenkę Leather Strip Mortal Thoughts przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mortal Thoughts, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mortal Thoughts. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leather Strip Mortal Thoughts w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.