Nosecandy


Faces kill fear
Walls promote destruction
Anyway here is the chemical seduction
Let it go
Just let it go
Nosecandy
My brain is dissolving
Nosecandy
Nosecandy
My veins are exploding
Nosecandy
Up in your nose
Attacking your brain cells
Anything goes
In the clan of the brain dead
Taste me
I know when you fell me
Show me your lies
Open your eyes
It is sure relieving
Showing your lies
To see who's deceiving
Let it go
Just let it go
Eat me
Sniff me
Anyway you want meCaptcha
Widget
Piosenkę Leather Strip Nosecandy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nosecandy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nosecandy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leather Strip Nosecandy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.