Nothing Seen Nothing


Thrown to the lions
By forceful demands
Rupture your pride
With the sword in your hand
Eating the raw meat
With greedy delight
Hunt down the bastards
You've got them in sight
It's no illusion
This blood is for real
This trick can destroy you
Just feel it, it's real
Drinking your own piss
To keep up your strength
You shit in a hole
Just to keep off the stench

Don't make it your life
Step away

Choking the dogs
Just to kill off the time
Raping the housewives

The pleasure is mine
Such a nice boy
With your dick in his hand
A gun to his head
Makes you feel like a man

This age of destruction
Makes everyone smile
Tune in to the news
Don't you touch that dial
As long it's the third world
There's nothing to fear
Just send in the cameras
So everything's clear







Captcha
Piosenkę Leather Strip Nothing Seen Nothing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nothing Seen Nothing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nothing Seen Nothing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leather Strip Nothing Seen Nothing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.