Since I've Been Loving You


Working from seven to eleven every night,
It really makes life a drag, I don't think that's right
I've really, really been the best of fools, I did what I could
'Cause I love you, baby, How I love you, darling, How I love you, baby,
How I love you, girl, little girl
But baby, Since I've Been Loving You I'm about to lose my worried mind, oh, yeah

Everybody trying to tell me that you didn't mean me no good
I've been trying, Lord, let me tell you, Let me tell you I really did the best I could
I've been working from seven to eleven every night, I said It kinda makes my life a drag
Lord, that ain't right
Since I've Been Loving You, I'm about to lose my worried mind

Said I've been crying, my tears they fell like rain,
Don't you hear, Don't you see them falling,
Don't you hear, Don't you see them falling

Do you remember mama, when I knocked upon your door?
I said you had the nerve to tell me you didn't want me no more, yeah
I open my front door, hear my back door slam,
You must have one of them new fangled back door man

I've been working from seven, seven, seven, to eleven every night, It kinda makes my life a drag
Baby, Since I've Been Loving You, I'm about to lose, I'm about lose to my worried mindCaptcha
Piosenkę Led Zeppelin Since I've Been Loving You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Since I've Been Loving You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Since I've Been Loving You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Led Zeppelin Since I've Been Loving You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.