Back To Your Planet


Flying on the way back to your planet
The tube left in the old days before sunset

Now you're feeling good you're so proud of yourself
Look at your Moon the airships are away
Yes you're on the way back to your planet

Drifting through the light-years yours a dreaming
A new scene, the galaxies like on the screen

Now you're feeling good you're so proud of yourself
Look at your Moon the airships are away
Yes you're on the way back to your planet
Now you're feeling good you're so proud of yourself
Look at your Moon the airships are away
Yes you're on the way back to your planet

Drifting through the light-years yours a dreaming
A new scene, the galaxies like on the screen

Now you're feeling good you're so proud of yourself
Look at your Moon the airships are away
Yes you're on the way back to your planet

Flying on the way back to your planet
Flying on the way back to your planet
Flying on the way back to your planetCaptcha
Piosenkę LES ROCKETS Back To Your Planet przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Back To Your Planet, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Back To Your Planet. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LES ROCKETS Back To Your Planet w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.