Worlds Neuroses


Schizophrenic minds of human kind
Abnormal reactions control the minds
Of apparently normal people
But don't you know all people are equal

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds Neuroses

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds Neuroses

What to do with somebody disgusting you
Thinkin' he's not the one to live with you
Your abnormal feelings torture your brain
Workin' out a plan, you do what you can

Ironical observes destroy your facade
Before you start tricks you're going under the blade
Neurotical symptoms are in everyone
Nobody knows about things he had done

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds Neuroses

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds Neuroses

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds Neuroses

Neuroses - Worlds Neuroses
Neuroses - Worlds NeurosesCaptcha
Piosenkę Living Death Worlds Neuroses przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Worlds Neuroses, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Worlds Neuroses. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Living Death Worlds Neuroses w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.