Overkill Exposure


I watched them murder and kill
Lot against the destroyed will
I watched a man ripped to shreds
Stench of rot does not offend
Create a theme, sell it how
Promiscuous, no consequence
Think of ways to shock us now
Good luck, I've seen it all

I will pay for this death and destruction
Just to know such things exist
I will pay for this death and destruction
Knowledge of evil paralysis
Overkill exposure

Cannibalistic destruction
Fanatical debauchery
Glorified infidelity
Show me death, show me lies
Show me unthinkable darkness
Programmed perversion of the worst kind

Show me death, show me lies
Show me unthinkable darkness
Show me death, show me lies

I will pay for this death and destruction
Just to know such things exist
I will pay for this death and destruction
Knowledge of evil paralysis
Overkill exposure

Guard my heart, guard my will
Think of ways to shock us now
Guard my heart, guard my will
Keep your death and lies

Guard my heart, guard my will
Think of ways to shock us now
Guard my heart, guard my will
Keep your death and liesCaptcha
Piosenkę Living Sacrifice Overkill Exposure przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Overkill Exposure, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Overkill Exposure. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Living Sacrifice Overkill Exposure w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.