Eat Your Greens


don't hesitate, there is no time like now
for you to break the habits of a lifetime
babe, get on your pony and ride
make no mistake, we're gonna cry at your funeral
t-bone steak, french fries
for heaven's sake, your belly's bigger than your eyes
all you could eat for a dollar and a dream
and the drinks are on the house at the funeral parlor
if you don't know what's good for you boy
eat your fried greens and pray
nobody loves you more than we do
sha la la la la la hey
(wake up, time to fly)
sugar kiss, sugar kicks like a mule
ain't that the truth, and you're a strawberry fool
look at your hips, look at the cream in your coffee
you could whip it, or we could cry at your funeral
if you don't know what's good for you boy
eat your fried greens and pray
nobody loves you more than we do
sha la la la la la hey
well if you don't know what's good for you boy
eat your fried greens and pray
nobody loves you more than we do
sha la la la la la hey hey hey
well if you don't know what's good for you boy
eat your fried greens and pray
nobody loves you more than we do
sha la la la la la hey
if you don't know what's good for you boy
eat your fried greens and pray
nobody loves you more than we do
sha la la la la la hey
if you don't know
if you don't know
what's good
if you don't knowCaptcha
Piosenkę Lloyd Cole Eat Your Greens przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Eat Your Greens, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Eat Your Greens. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lloyd Cole Eat Your Greens w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.