Astronaut


I like your hair a lot
It reminds me of an astronaut
Take it from me baby what i need you've got
I like to ride on bikes and tour the west side
But i don't know where the plan will go
Will it go now
Your on your way to work
And im still taking a nap
All the way across the united states and you still make me laugh
I haven't got a car
Least one that'll take me that far
Tiny photographs will have to do for now
I like your hair a lot
It reminds me of an astronaut
Take it from me baby what i need you've gotCaptcha
Widget
Piosenkę Lola Ray Astronaut przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Astronaut, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Astronaut. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lola Ray Astronaut w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.