Crazy For You


(spoken)From the corner of my eye

I see a pretty lady and she's posing on the cover of a magazine
And although the magazine it wasn't there to hurt me
I just couldn't keep it from a man I'm going crazy!

Intuition tells me what I'm missing when i look at you,
so tell me honey am i dreaming or do you feel it too?

'Cos I feel that you know,
You've got me just where you want me

I'm crazy, crazy for you
And there's nothing that i won't do
I'm caught by the look in your eyes
And it's all for the love of you

Ten more pages and your work is over for another day,
Well there just has to be some other way for you to pay your way

'Cos I feel that you know
You've got me just where you want me

I'm crazy, crazy for you
And there's nothing that i won't do
I'm caught by the look in your eyes
And it's all for the love of you

i feel that you know, you've got me just where you want me
I feel that you know, you've got me just,
Just where you want me

I'm crazy, crazy for you
And there's nothing that i won't do
I'm caught by the look in your eyes
And it's all for the love of you

(all for the love of )

Crazy, i'm crazy for you
And there's nothing that i won't do
I'm caught by the look in your eyes (all for the love of) woah
(all for the love of you) - repeat to fadeCaptcha
Widget
Piosenkę Loose Let Crazy For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crazy For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crazy For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Loose Let Crazy For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.