Back Among The Living


BACK AMONG THE LIVING
We're finally clearing, it's been one hell of a storm
I don't know what I'm feeling, but I'm not feeling numb anymore
After you left me, I layed down my heart and I died, inside
But in the middle of dying, I found the strength to survive
Now I'm back among the living, finally out of the dark
I've got hope but it's beginning, to heal all of this hurt in my heart
I've got a long way to go, and I still don't know if or when
I'll love again
I still need to mend, but I'm back among the living, again
You're out of my life, but still in my heart and my mind
There's only so much I can change, in so little time
I might even love you as much, as I loved you before, I'm not sure
But I'm living for me now, not dying for you anymore
Now I'm back among the living, finally out of the dark
I've got hope but it's beginning, to heal all of this hurt in my heart
I've got a long way to go, and I still don't know if or when
I'll love again
I still need to mend, but I'm back among the living again
I've got a long way to go, and I still don't know if or when
I'll love again
I still need to mend, but I'm back among the living againCaptcha
Piosenkę Lorrie Morgan Back Among The Living przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Back Among The Living, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Back Among The Living. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lorrie Morgan Back Among The Living w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.