A Thousand Apologies


SO AFRAID!
Thoughts come my way,
LOSE IT ALL!
But it was nothing anyway,
WHAT'S DONE IS DONE!
And I know I'll be saved,
In time you will,
SO MOVE ON!
God said he'd help me through,

And you're all very proud,
When there's nothing left to steal,
And I feel, so real, it scares me

And have I ever asked for more?

BETRAYED!
My plans award me,
IT'S NEVER UP TO ME!
I know that I'll break,
HOW FAR KID?!
Coz from here it looks like a long way down, I can't climb back up,
That's keeping me from you,

And you're all very proud,
When there's nothing left to steal,
And I feel, so real, it scares me

And have I ever asked for more?
Was I that Insecure?

Can't you stick out your fears, can't you push them out some more, yeah
Can't you stick out your fears, can't you push them out some more, yeah

Iknowit'sallin therebut Ican't see
I CAN'T SEE THAT FAR!!
WOOOO!
Yeah!

Those who made up time, now what's it gonna be? ARGH!
Something, something's wrong, something's wrong, something's very WRONG! ARGH!

PleasecanIhavemoretime?
If I see you again, I'll laugh right in your faceCaptcha
Piosenkę Lostprophets A Thousand Apologies przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Thousand Apologies, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Thousand Apologies. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lostprophets A Thousand Apologies w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.