Handsome Life Of Swing


{Write to someone, Let the subject burn,
If It's slow for my reply then ignore the wait,
But as long as you want everything and as long as you won't ever do,
Return, Return, Return to you

Point the blame, Push the blame, Who's to blame today?
Point your finger, Lose your mind, All you do is pray,
Look out, Get down, Fall down, Your masquerade will do,
But in time my friend we all will see right through

Inside won't be here to stay,
King for a day, That's all I'll say

{Such a party bum, You should know that right away,
Let the subject burn, and wish that all the fucking time, ??

Point the blame, Push the blame, Who's to blame today?
Point your finger, Lose your mind, All you do is play
Look out, Get down, Fall down, Your masquerade will do,
But in time my friend we all will see right through

Yes, in time, won't be here to stay,
King for a day, That's all I'll say

But here, Thought I got a home,
Sit down, Got a home,
Got a home, Got a home,
Got home, and I knowCaptcha
Piosenkę Lostprophets Handsome Life Of Swing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Handsome Life Of Swing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Handsome Life Of Swing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lostprophets Handsome Life Of Swing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.