Last Train Home


One! Two! Three!

To every broken heart in here
Love was once a part, but now it's disappeared
She told me that it's all a part of the choices that your making
Even when you think you're right
You have to give to take

But there's still tomorrow
Forget the sorrow
And I can be on the last train home
Watch it pass the day
As it fades away
No more time to care
No more time, today

But we sing
If we're going nowhere
Yeah we sing
If it's not enough
And we sing
Sing without a reason
To ever fall in love

I wonder if you're listening
Picking up on the signals
Sent back from within
Sometimes it feels like I don't really know whats going on
Time and time again it seems like everything is wrong in here

But there's still tomorrow
Forget the sorrow
And I can be on the last train home
Watch it pass the day
As it fades away
No more time to care
No more time, today

But we sing
If we're going nowhere
Yeah we sing
If it's not enough
And we sing
Sing without a reason
To ever fall in love

Well we sing if we're going nowhere
Yeah we sing if it's not enough
And we sing
Sing without a reason to ever fall in love

But we sing
If we're going no where
Yeah we sing
If it's not enough
And we sing
Sing with out a reason to never fall in love
To never fall in love againCaptcha
Piosenkę Lostprophets Last Train Home przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Last Train Home, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Last Train Home. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lostprophets Last Train Home w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.