Before Long


Before long you'll realize
How blue the skies can be
Before long this love we know
Will bloom and glow, you see

[Incomprehensible]

At least as I recall
And you will be so accustomed to me
And [Incomprehensible]

Before long you'll long for me
And I will long for youCaptcha
Piosenkę Louis Armstrong Before Long przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Before Long, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Before Long. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Louis Armstrong Before Long w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.