Elegy


One may think I'm still here, One may say I've given up,
But I'm flyin' even higher, Above the neverchanging sea,
I've seen it all with bare eyes, & I've made up my face,
No need to change my mind.

I CAN GO DOWN, I CAN GO HIGH, I CAN TAKE U BY MY SIDE.

Sunsgine, My head's exploding, & my eyes are burned, I
Fall more then asleep, I know so much where I'm headed.

I CAN GO DOWN, I CAN GO HIGH, I CAN TAKE U BY MY SIDE.Captcha
Widget
Piosenkę Lycosia Elegy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Elegy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Elegy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lycosia Elegy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.