Is You


Sometimes when I think about it
I never really thought about it before
And most times when I think about it
It only leaves me wanting something more
Could it be I am mistaken
Could it be I am mislead
Maybe I am in need of something else
All I see
Is You, Kissing me so softly
Is You, Feeling so lovely
Holding my hand, kiss me again
Is You, Looking out on me
Is You, Touching me so gently
All I see is you
And all I see is you
Well, what was not suppose to happen
Sure happen to you and me today
Well I promise myself not to feel
I feel anyway
Should I say I think you're not
Tell you that I love your eyes
I like you when you're hanging around me
All I see
Is You, Kissing me so softly
Is You, Feeling so lovely
Holding my hand, kiss me again
Is You, Looking out on me
Is You, Touching me so gently
All I see is you
And all I see is you
I'm so in love with you (I'm so in love with you)
And I know we're the two*
And I think that its you (all I see, all I see)
All I see
Is You, Kissing me so softly
Is You, Feeling so lovely
Holding my hand, kiss me again
Is You, Looking out on me
Is You, Touching me so gently
All I see is you
And all I see is you
Is You, Kissing me so softly
Is You, Feeling so lovely
Holding my hand, kiss me again
Is You, Looking out on me
Is You, Touching me so gently
All I see is you
And all I see is you
I'm so in love with you
And I know we're the two*
And I think that its you
All I see, all I seeCaptcha
Piosenkę M2M Is You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Is You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Is You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę M2M Is You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.