Thy Mournful Lover


Arranged by: Fabrizio, Alex

Come to me, silent and dressed in black,
in your eyes I can see all your obscure
passion
Brush my skin with your pale hands
and kiss my neck with your cold lips
You'll appear when the moon shines
high in the sky
and I'll see your cerulean face
brightened up by the candles flame
You'll whisper to me mysterious
dark love words
and in this long night our souls
will be joined forever
And like in a winter night,
darkness will spread
around us and will take us away
Let yourself be lulled by
this cold wind of sorrow
I open my mouth
to your divine scarlet nectar
and my bloodied lips
will look for yours
in a morbid lust of
ecstatic pleasureCaptcha
Piosenkę Macbeth Thy Mournful Lover przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thy Mournful Lover, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thy Mournful Lover. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Macbeth Thy Mournful Lover w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.