Albert Speer


We have faced despair
and found a river there
we have faced despair
and found a river there
we have sucked the fruit of disease
and found that it tasted sweet
like meat gone bad

sleep warmly under columns of light
sleep warmly under columns of light
sleep warmly under columns of light
sleep with the fishes tonight

all alone in this recluse car
became afraid of what we are
and what we might not be
in the land of the free

land of the free
land of the free
land of the free
land of the free

smell the ripe overripe budding America
a sweetfaced straightlaced pornographic actress
that's her draw -
no one can believe she'd appear in this smut
her face smiling perfect through innocent teeth
unaware of the debauchery beneath
smiling innocent through perfect teeth
unaware of the wolves running
wild in her streets
in the land of the free

land of the free
land of the free
land of the free

get em up get em
down on their knees
all praise to Allah
who provides what we need
a Swiss precision suicide machine
Jesus Christ
Soul on Ice
sleep with the mother fuckin
fishes tonightCaptcha
Piosenkę Machines Of Loving Grace Albert Speer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Albert Speer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Albert Speer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Machines Of Loving Grace Albert Speer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.