Casual Users


They are casual users they come together
They explode in the beauty of the drugs of summer
We were casual users we were young and stupid
And I can never remember the time
We crossed over that line
And I'm never going back
I didn't mean it this time
I got confused
Just want to sleep it off for a while
I'm never going back
I've got this slave mentality
That keeps on fucking with me
The truth is slow torture
I've got this slave mentality
That keeps on fucking with me
Two words- whatever comes
I'm never going back
I didn't mean it this time
I got confused
Just want to sleep it off for a while
Never going back
They are casual users they are unencumbered
They are sweetly stupid they are far outnumbered
We were casual users we were young and useless
And I never remember the time
We crossed over that lineCaptcha
Piosenkę Machines Of Loving Grace Casual Users przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Casual Users, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Casual Users. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Machines Of Loving Grace Casual Users w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.