Rite Of Shiva


Tantric sex magic fills a hole in my soul
Tragic nymphonics got no place to go
I pull the soul trigger, jaw chainsaw, goddess or believer
(Roll in the grass with a green-eyed lolita)
I do the rite of Shiva
I'm sitting here petrified
The car-crash collide, collapse, collide
As I look into her liquid eyes
Angels kill your appetite
For little girls with expanded minds
And I realised that I'd lost my lines
When I looked into, into her eyes
I pull the soul trigger, saw her face now I'm a believer
(Roll in the grass with a green-eyed lolita)
I do the rite of Shiva
Headache under wiretap, daybreak's disdain
Luxuriating politicos cry fox mothers gone insane
With a dentist's drill and a diet pill
Sugar for the junkie makes a mother kill
Treacherous virgin, virtuous thief
The hearts of machines all pound when you breatheCaptcha
Widget
Piosenkę Machines Of Loving Grace Rite Of Shiva przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rite Of Shiva, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rite Of Shiva. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Machines Of Loving Grace Rite Of Shiva w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.