Solar Temple


What lies we tell ourselves
Behind the blue motel
Out on the frontage road
Down by the interstate
We open up our sores
We cauterize ourselves
Behind the blue motel
Down by the interstate

Satisfied- full of pride
We become what we defy
Satisfied- comatose
We become what we fear most

What lies we tell ourselves
We open up our sores
We cauterize ourselves
Behind the blue motel
Like the insect in the hive
Like the richest junkie still alive

Satisfied- full of pride
We become what we deny

Satisfied cast aside
The solar lodge has its stride

(Softcore kickstand honey at the source
You could hardly see him he came out of nowhere
Always a friend of the victim at the slaughter of the
Innocents)Captcha
Widget
Piosenkę Machines Of Loving Grace Solar Temple przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Solar Temple, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Solar Temple. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Machines Of Loving Grace Solar Temple w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.