Lazy Sunday


Phone woke up up about 12 PM on Sunday morning
Bad hangover day
Johnny said what's going on today?
I said I don't know nothing
Why don't you call the other guys
I waited for an hour and then I took a shower
and headed over to RW's house
He's was there with a bottle and ready to go

Just a lazy Sunday afternoon
In the city of angels with the boys
With a bad hangover and nothing to do
Just a lazy Sunday afternoon

Met Johnny and Torra later on that day
At the subway station on Hollywood and Vine
We took a train to Union station
and walked around Olvera Street
We met a crazy man, a crazy comedian
A social worker with a lot of bad jokes
He was there with a bottle and ready to go

Just a lazy Sunday afternoon
In the city of angels with the boys
With a bad hangover and nothing to do
Just a lazy Sunday afternoon

Get back to Hollywood and Vine
and met up at Westbeach Recorders
Saw Tim and Lars, but they had to go
Before we could say hi
So we talked to Donnell

Before today I've never ridden on the MCA
Never ridden on the MCA
Never ridden on the MCA
Never ridden on the MCA

In the city of angels with the boys







Captcha
Piosenkę Madcap Lazy Sunday przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lazy Sunday, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lazy Sunday. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madcap Lazy Sunday w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.