Situation Breakdown


I stand witness of destruction in the streets
Blood shed in the city Shots ring oer seas
I staqdn witness of a broken world, of a dying world
on it's way to self-destruction

This bed's been made We don't have to lie on it
This world is not like you This world is not like me
We must unite and build a new nation This one has
failed us It's failed my generation

Better, stronger, together, forever
A brand new nation, is what we need
No situation or time for furstration
Let's shake it off, let's try it again
Righteous separation and world segregation
make holy wars between unholy nations

I don't watn to be part of this broken worlf
Let's take the pieces and build a new one, build it strong

Better, stronger, together, forever
A brand new nation, is what we need

I see destruction on the streets
I see destruction in the city
A brand new nationCaptcha
Piosenkę Madcap Situation Breakdown przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Situation Breakdown, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Situation Breakdown. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madcap Situation Breakdown w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.