Give Up The Ghost


Heart sinks, how deep
Ten thousand feet deep in the concrete
As I walk by your house
Stare at your window
(see the shadow)
Light beats in the moonlight
What does this bring about

He swears, he keeps her heart on his shoulder
But what's on the other side
She knows, this might be her last chance to decide

What ever happened to the place
Where we can go to share our thoughts
We used to leave on saturdays
And not come home 'til twelve, 'til twelve

She knows, this might be her last chance to decide
He swears, he keeps her heart on his shoulder
But what's on the other side

So take your time, and realize what you do to me
We all know its just lies
Take our trip to the other side
I'm bleeding fast, so pull this knife, you put through me

So take your time, and realize what you do to me
We all know its just lies
Take our trip to the other side
I'm bleeding fast, so pull this knife, you put through me

He swears, he keeps on his heart on her shoulder
But what's on the other side
She knows, every night, her last chance to decide
He swears, but what's on the other side
She knows, every night, her last chance to decideCaptcha
Piosenkę Madison Avenue Give Up The Ghost przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Give Up The Ghost, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Give Up The Ghost. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madison Avenue Give Up The Ghost w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.