Iuo


You and your museum of lovers
The precious collection you've housed in your covers
My simpleness threatened by my own admission

And the bags are much to heavy
In my insecure condition
My pregnant mind is fat full with envy again

But I still love to wash in your old bathwater
Love to think that you couldnt love another
I cant help ityou're my kind of man

Wanted and adored by attractive women
Bountiful selection at your discretion
I know I'm diving into my own destruction

So why do we choose the boys that are naughty?
I dont fit in so why do you want me?
And I know I cant tame youbut I just keep trying

'Cause I love to was in your old bathwater
Love to think that you couldnt love another
I'm on your list with all your other women
But I still love to wash in your old bathwater
You make me feel like I couldnt love another
I cant help it your my kind of my man

Why do the good girls always want the bad boys?

So pacify my problems with kisses and cuddles
Diligently doubtful through all kinds of trouble
Then I find myself choking on all my contradictions

'Cause I still love to wash in your old bathwater
Love to think that you couldnt love another
Share a toothbrushyou're my kind of man
I still love to wash in your old bathwater
Make me feel like I couldnt love another
I cant help it you're my kind of man

No I cant help myself
I cant help myself
I still love to wash in your old bathwaterCaptcha
Widget
Piosenkę Madison Avenue Iuo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Iuo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Iuo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madison Avenue Iuo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.