Tekst piosenki Madison Avenue: Sleepless Under Spotlights

Sleepless Under Spotlights


Stare down at the sky
Start to wonder how
These things won't work out
It leaves me feeling down
You follow the road
Never letting go
These feelings are intangible
And I can't let go

Since when did hugs hurt?
I feel so alone
Since when did hugs hurt?
Lying on the floor

Since when did hugs hurt?
I feel so alone
Since when did hugs hurt?
Lying on the floor

So how many times
I fell asleep at night
Just thinking of you
I'm starting to lose
Counting the days
Your picture starts to fade
You were my only friend
I think I'll let go

Since when did hugs hurt?
I feel so alone
Since when did hugs hurt?
Lying on the floor

Since when did hugs hurt?
I feel so alone
Since when did hugs hurt?
Lying on the floor

Since when did hugs hurt?

Memories of the past we had
Needles in my back
Forgotten hopes of you

Memories of the past we had
Needles in my back
Forgotten hopes of you

Since when did hugs hurt?
Since when did hugs hurt?
Since when did hugs hurt?
Since when did hugs hurt?Captcha
Piosenkę Madison Avenue Sleepless Under Spotlights przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sleepless Under Spotlights, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sleepless Under Spotlights. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Madison Avenue Sleepless Under Spotlights w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.