A Melody, The Memory


Is that your song I hear playing?
'Cause I'm feeling it too
Does it take all direction, control over you?

When you sing do you slip away?
Back to that place in your mind?
Let our love be the one thing you wont leave behind

Rewind and play
Time to go backwards, again
I'm moved by the way
All the notes in time make the melody
Hold me and sway into the moment we share
Where we can stay so attached to the memory

How I long just to hold you
And see you let go as we dance
I know you're reminiscing through our romance
Can you hear the piano?
And the pulse of the drums?
Does the tune and the groove bring you back to our love?
Oh, come and find it Honey

Rewind and play
Time to go backwards again
I'm moved by the way
All the notes in time make the melody
Night into day
Can we move onward from here?
Where we can stay, on and on attached to the memory

Oh I know you can feel it
Let it take you there
(Oh-oh oh)

Rewind and play
Time to go backwards, again
I'm moved by the way
All the notes in time make a sweet melody
Night into day
We have been captured again
A new time and place, to make a million new memoriesCaptcha
Widget
Piosenkę Mae A Melody, The Memory przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Melody, The Memory, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Melody, The Memory. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mae A Melody, The Memory w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.