Home


Now I've been sneaking out your back door
Since I can't remember when
And thinking about the world I didn't know
But now I find I'm in the thick of it
And feeling so alone
I'd take a chance
Just one more chance
To get me anywhere
Been running down any road but home

I know I'm running and I'm moving too fast
So we will go home
And where I'm headed to it's nobody's guess
So we will go home
So when we go home

I saw the map like any other one
I cannot find and follow lines
That led me to question
But I can see it in the symmetry
It's what was really always meant to be
The singularity is clearer from the distance
So I'd die here to fall in love with home

I know I'm running and I'm moving too fast
So we will go home
And where I'm headed to it's nobody's guess
So we will go home
So when we go home

Staring into mirrors
Lost in the design
Believe in dreams
And wait for signs
You will always find me
When I run away
But I will not slow down until I make it back into your arms

I know I'm running and I'm moving too fast
So we will go home
And where I'm headed to it's nobody's guess
So we will go home

I know I'm running and I'm moving too fast
Woah Oh
And where I'm headed to, it's only to guess
Woah Oh
I'm headed Home Oh Oh Oh
I'm headed Home Oh Oh OhCaptcha
Widget
Piosenkę Mae Home przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Home, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Home. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mae Home w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.