Shadows From Beyond


[Andersson]

Now you're gone and everything has
turned into a nightmare of fear
This is not my last goodbye, no!
It's human sacrifice

Get into my dreams I'll be there
haunting your desperate mind
Don't believe in fate, it ain't what it seems

Rising from the dead and darkness
calling out your name
Feel the power from my night wings
silence has no end

Shadows from beyond feel the heat,
flames from my burning wings
Angel of this hell, you're no friend of mine

This is my last goodbye
Demons with across the sky
Drenching the soil with blood
heaven can wait, not hell

Can't you see the game is over
stretching every muscle to reach destiny
When death calls, just an evil
it's burning in my eyes

Get into my dreams I'll be there
haunting your desperate mind
Don't believe in fate,
it ain't what it seems

This is my last goodbye
Demons with across the sky
Drenching the soil with blood
heaven can wait, not hell
Heaven can waitCaptcha
Piosenkę Majestic Shadows From Beyond przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shadows From Beyond, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shadows From Beyond. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Majestic Shadows From Beyond w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.