Tekst piosenki Man Of La Mancha Soundtrack: Dulcinea (Reprise)

Dulcinea (Reprise)


ALDONZA
Dulcinea Dulcinea
Once you found a girl
And called her Dulcinea,
When you spoke the name
An angel seemed to whisper
Dulcinea Dulcinea

Dulcinea Dulcinea
Won't you please bring back
The dream of Dulcinea
Won't you bring me back
The bright and shining glory
Of Dulcinea Dulcinea

DON QUIXOTE
Then perhaps it was not a dream

ALDONZA
(kneeling beside Quixote again)
You spoke of a dream And about the Quest!

DON QUIXOTE
Quest?

ALDONZA
Yes, how you must fight and it doesn't matter whether
you win or lose if only you follow the Quest!

DON QUIXOTE
The words Tell me the words!Captcha
Piosenkę Man Of La Mancha Soundtrack Dulcinea (Reprise) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dulcinea (Reprise), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dulcinea (Reprise). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Man Of La Mancha Soundtrack Dulcinea (Reprise) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.