Finale


DON QUIXOTE
(courteously, but without recognition)
Now then What is it you want?

ALDONZA
Don't you know me?

DON QUIXOTE
Should I?

ALDONZA
I am Aldonza!

DON QUIXOTE
I'm sorry I do not recall anyone of that name

ALDONZA
Sancho knows Please, my Lord

DON QUIXOTE
Why did you say "my lord"? I am not a lord

ALDONZA
You are my lord, Don Quixote!

DON QUIXOTE
Don Quixote? You must forgive me, I have been ill
I'm confused by shadows It is possible I knew you once,
but I do not remember

ALDONZA
Please! Try to remember!

DON QUIXOTE
Is it so important?

ALDONZA
Everything My whole life
You spoke to me and everything was different!

DON QUIXOTE
I spoke to you?
ALDONZA
And you looked at me! A
nd you called me by another name!Captcha
Widget
Piosenkę Man Of La Mancha Soundtrack Finale przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Finale, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Finale. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Man Of La Mancha Soundtrack Finale w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.