Tekst piosenki Man Of La Mancha Soundtrack: I'm Only Thinking of Him

I'm Only Thinking of Him


ANTONIA
(Don Quixote's niece)
(piously)
I'm only thinking of him,
I'm only thinking of him,
Whatever I may do or say;
I'm only thinking of him!
In my body; it's well known,
There is not one selfish bone
I'm only thinking end worrying about him!

I've been, told he's chasing dragons
And I fear it may be true
If my groom should hear about it
Heaven knows what he will do!
Oh, I dearly love my uncle,
But for what he's done to me,
I would like to take and lock him up
And throw away the key!
But if I do but if I do
There is one thing
That I swear will still be true

PADRE
I'm only thinking of him; I know I know my dear;
I'm only thinking of him; Of course you are, my dear;
I'm only thinking and worrying about him I understand

HOUSEKEEPER
I'm only thinking of him,
I'm only thinking of him,
Whatever I may do or say,
I'm only thinking of him!
In the very heart of me
There is Christian charity
I'm only thinking and worrying about him!

Oh, I think he's been too lonely,
Living years without a spouse,
So when he returns
I fear I may have trouble in the house;
For they say he seeks a lady
Who his own true love shall be;
God forbid that in his madness
He should ever think it's me!
If he should try I'll surely die,
And I will grimly
Guard my honor as I cry
I'm only thinking of him;
I'm only thinking of him;
I'm only thinking and worrying about him

ANTONIA
Woe, woe, woe, woe, woe, woe,
Woe, woe, woe, woe, woe

PADRE
I know, I know, my dear;
Of course you are, my dear;
I understand

HOUSEKEEPER
Woe!

ANTONIA
Woe!

PADRE
They re only thinking of him,
They re only thinking of him,
How saintly is their plaintive plea
They're only thinking of him!
What a comfort, to be sure,
That their motives are so pure
As they go thinking and worrying about him!

ANTONIA, HOUSEKEEPER
Woe, woe, woe, woe, woe, etcCaptcha
Widget
Piosenkę Man Of La Mancha Soundtrack I'm Only Thinking of Him przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'm Only Thinking of Him, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'm Only Thinking of Him. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Man Of La Mancha Soundtrack I'm Only Thinking of Him w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.