Tekst piosenki Man Of La Mancha Soundtrack: The Impossible Dream

The Impossible Dream


ALDONZA
"To dream the impossible dream"
but they're your own words!
"To fight the unbeatable foe"
Don't you remember?
"To be with unbearable sorrow"
You must remember!
"To run where the brave dare not go!"

DON QUIXOTE
To right the unrightable wrong

ALDONZA
Yes

DON QUIXOTE
To love, pure and chaste, from afar

ALDONZA
Yes

DON QUIXOTE
To try, when your arms are too weary,
To reach the unreachable star!

ALDONZA
Thank you My Lord!

DON QUIXOTE
But this is not seemly, My Lady
On thy knees? To me?

ALDONZA
Oh, my Lord, you are not well!

DON QUIXOTE
Not well? What is sickness to the body of a knight-errant?
What matter wounds? For each time he falls he shall rise
again and woe to the wicked! Sancho!

SANCHO
Here, Your Grace!
More misadventures!

DON QUIXOTE
Adventures, old friend!Captcha
Piosenkę Man Of La Mancha Soundtrack The Impossible Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Impossible Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Impossible Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Man Of La Mancha Soundtrack The Impossible Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.