America


Lucy came to the timberline
Climbed up on to rainier and
Looked out over washington
Swore she could see the apple trees
And she said "ooo ooo oh I never wanna leave
Ooo ooo this place
Ooo ooo yes I always wanna be
Right here"

Peter came to the city and
Climbed up into liberty and
Looked out over manhattan
He swore he could see the beauty there
And he said " ooo ooo oh I never wanna leave
Ooo ooo this place
Ooo ooo yes I always wanna be
Right here"

Find a place
To call home
Any place
To call home

Right here

And so I came in the dead of night
Climbed up into the satellite and
Looked out over america
I swear I could see the buffalo
Ooo ooo oh and I never wanna leave
Ooo ooo this place
Ooo ooo yes I always wanna be
Right here, right here

Written by: john wozniak
Published by: wb music corp & wozniak publishing (ascap)Captcha
Piosenkę Marcy Playground America przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke America, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki America. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marcy Playground America w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.