Black Bird


Blackbird came to me
She sang her melody,
Yeah she sang,
I promise you I won't fly away
Blackbird tell no lies
Blackbird you caught my eye,
But the Raine
Has taught me that you will fly away,
Just as soon as the skies turn grey

Thank you Raine
Thank you Raine
Wash away all my pain
Every time I call your name

Blackbird in my pie
Beautiful clouds,
Beautiful skies today
You'll chase them until your dying day

Thank you Raine
Thank you Raine
Wash away all my shame
Every time I call your name

When I'm sad you soothe my soul
You give love like it's easy, yeah
Come this springtime
All your seeds they grow,
When Blackbirds come and go

Blackbird tell no lies
Blackbird tell no lies
Blackbird tell no lies
Blackbird tell no lies
Thank you Raine for clearing my eyesCaptcha
Piosenkę Marcy Playground Black Bird przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Black Bird, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Black Bird. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marcy Playground Black Bird w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.