Down The Drain


I'm staring down the drain,
(Of the sink in the bathroom)
Oh oh
In a cloud of pure cocaine
(And I think what have I done)
Oh oh
If you ignore me I swear I'll go insane

So kiss me like before
The madness started
And hug me like before
Our love departed
Oh Angel do you wish we never started

(I wish)

You could be my girl again
That's all I ever wanted
Oh you could be my girl
I only ever wanted you
Yeah you could be my girl again
That's all I ever wanted,
And to God I swear
O' God I swear it's true

I'm staring down the drainCaptcha
Piosenkę Marcy Playground Down The Drain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Down The Drain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Down The Drain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marcy Playground Down The Drain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.