Gin And Money


Sad eyes,
I can tell you're thinking honey
I can see it in the back of your mind, yeah
It's a cold night
I got cocaine, gin and money
Let's take it to the back of my ride, yeah
So you want to call me daddy
Girl you can call me anything you like
Ooh, you 're so fine

You're going to push me baby,
Right to the edge of right and wrong, alright
You're going to push me baby,
Right to the edge and go beyond, and you're right,
I'm a bad guy
I can tell you're thinking honey
I can see it in the back of your mind, yeah
It's a cold night
I got cocaine, gin and money
Let's take it to the end of the line, yes

You're going to push me baby,
Right to the edge of right and wrong, alright
You're going to ride it baby,
Right to the edge and go beyond, that's right

Love give me sin with me
Blood pumping lust in your eyesCaptcha
Piosenkę Marcy Playground Gin And Money przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gin And Money, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gin And Money. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marcy Playground Gin And Money w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.