Tekst piosenki Marcy Playground: I Must Have Been Dreaming

I Must Have Been Dreaming


You said you never could hurt me
If I believed it man was I ever dum
You sing the words very sweetly,
But girl you're as cold as the town you're from

Why was I wasting my time, wasting my days,
Thinking about you?
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh
I must have been dreaming

Since the day that I met you,
We both knew that there was something about it
But, oh when we got together,
Nothing could have lasted through the chaos you started

Why was I wasting my time, wasting my life,
I'm better without you
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh
I must have been dreaming

Are all your triumphs so empty?
Are you winning, are you out breaking boys, Angel?
Are all your knock-knock jokes still funny, Angel?

Why was I wasting my time,
Wasting my breath, talking about you?
Oh oh oh oh oh oh

And if I thought at the time
There was something special about you, oh
I guess I must have been dreaming
Yeah I must have been dreaming
I must have been dreaming
I must have been dreamingCaptcha
Piosenkę Marcy Playground I Must Have Been Dreaming przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Must Have Been Dreaming, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Must Have Been Dreaming. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marcy Playground I Must Have Been Dreaming w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.