Jesse Went To War


Jesse when you went to war
And never did return
Summer came and all the girls were
Sitting on the lawn
Looked down at all those letters
And I knew that you were gone
But I came back
I came back

Brothers inseparable
Two rabble rousing boys
Dreaming all the new mischief
And making all the noise
When Bobby bought that Chevy man
Well I knew that we were poised
But I came back
I came back

And tonight when darkness comes
I dream of how we were once
And tonight when I sleep
An angel hums

Jesse when you went to war
And never did return
Summer came and all the girls were
Sitting on the lawn
Looked down at all those medals
And I knew that you were gone
But I came back
I came back
I came backCaptcha
Piosenkę Marcy Playground Jesse Went To War przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Jesse Went To War, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Jesse Went To War. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marcy Playground Jesse Went To War w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.