Lunchboxon we plow
the big bully try to stick his finger in my chest
try to tell me, tell me he's the best
but I don't really give a good goddamn cause
I got my lunchbox and I'm armed real well
I got my lunchbox and I'm armed real well
I got my lunchbox and I'm armed real well
I wanna grow up
I wanna be a big rock and roll star
I wanna grow up
I wanna be
so no one fucks with me
I got my pencils in my pocket, try to put me down
wanna go out, gotta get out to the playground
gonna throw down at the playground
I wanna go out
next motherfucker gonna get my metal
next motherfucker gonna get my metal
next motherfucker gonna get my metal
next motherfucker
pow pow pow, pow pow pow, pow pow pow, pow pow pow
I wanna grow up
I wanna be a big rock and roll star
I wanna grow up
I wanna be
so no one fucks with meCaptcha
Piosenkę Marilyn Manson Lunchbox przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lunchbox, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lunchbox. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marilyn Manson Lunchbox w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.