Tekst piosenki Mary Chapin Carpenter: The Moon and St Christopher

The Moon and St Christopher


(Mary Chapin Carpenter)

When I was young I spoke like a child, and I saw with a child's eyes
And an open door was to a girl like the stars are to the sky
It's funny how the world lives up to all your expectations
With adventures for the stout of heart, and the lure of the open spaces

There's 2 lanes running down this road, whichever side you're on
Accounts for where you want to go, or what you're running from
Back when darkness overtook me on a blind man's curve

I relied upon the moon, I relied upon the moon
I relied upon the moon and Saint Christopher
Now I've paid my dues cuz I have owed them, but I've paid a price sometimes
For being such a stubborn woman in such stubborn times

Now I've paid my dues cuz I have owed them, but I've paid a price sometimes
For being such a stubborn woman in such stubborn times
Now I have run from the arms of lovers, I've run from the eyes of friends
I have run from the hands of kindness, I've run just because I can

But now I'm grown and I speak like a woman and I see with a woman's eyes
And an open door is to me now like the saddest of goodbyes
It's too late for turning back, I pray for the heart and the nerve

And I rely upon the moon, I rely upon the moon
I rely upon the moon and Saint Christopher

I rely upon the moon, I rely upon the moon
I rely upon the moon and Saint ChristopherCaptcha
Piosenkę Mary Chapin Carpenter The Moon and St Christopher przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Moon and St Christopher, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Moon and St Christopher. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mary Chapin Carpenter The Moon and St Christopher w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.