I Love You Without Trying


Driving alone in a storm black with together
Mountains could fold to the ground
we don't hear a sound
I hear your voice simply divine
I have no choice I'll tell you why

I love you without trying
and in your arms I'll stay

giving when we are apart time ever lonely
you are spacing my heart no one could fill
Millions stars alive in the sky
filling this box I'll tell you why

I love you without trying
it's always been that way
when my heart was dying
you took my pain away

Even when the sun is gone
you're the light to guide me home
and be the best in everything I do
you were every part of me
You make me who I want to be
I had your love is what I feel for you

I love you without trying
it's always been that way
when my heart was dying
you took my pain awayCaptcha
Widget
Piosenkę Melanie C I Love You Without Trying przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Love You Without Trying, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Love You Without Trying. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Melanie C I Love You Without Trying w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.