Emotional


Sometimes I get emotional
Sometimes I do some stupid things
Sometimes I say what I should just keep inside

Sometimes I'm sad, about everything
Sometimes I'm mad, and break something
Sorry times ten, but you just got in the way

Don't give up now, running away
I won't hurt you
Sometimes I'm just a pain
And that's the way it is
That's just the way I am

Sometimes I feel like crying
Laying down and dying
That's when I need you
Laughing's always easy
But sometimes I'm just scared you'll leave me
That's when I feel,
Emotional

You say I'm just, impossible
Totally, unpredictable
I'm just a girl, get used to it
No big deal

You can't change me
Why would you try
I'm no angel, but I can make you smile

And that's the way it is
And that's just the way I am

Sometimes I feel like crying
Laying down and dying
That's when I need you
Laughing's always easy
But sometimes I'm just scared you'll leave me
That's when I feel
Emotional

Don't give up now, running away
I won't hurt you
Sometimes I'm just a pain
And that's the way it is
That's just the way I am

Sometimes I feel like crying
Laying down and dying
That's when I need you
Laughing's always easy
But sometimes I'm just scared you'll leave me
That's when I feel

Sometimes I get,
EmotionalCaptcha
Piosenkę MICHELLE MCMANUS Emotional przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Emotional, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Emotional. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę MICHELLE MCMANUS Emotional w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.