Take Me Somewhere Nice


Ghosts in the photograph
never lie'd to me

I'd be all of that
I'd be all of that

A false memory
would be everything
A denial my eliminent

What was that for?
What was that for?

What would you do
if you saw spaceships
over Glasgow?
Would you fear them?

Every aircraft,
every camera,
is a wish that
wasn't granted

What was that for?
What was that for?

Try to be bad
Try to be badCaptcha
Widget
Piosenkę Mogwai Take Me Somewhere Nice przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Take Me Somewhere Nice, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Take Me Somewhere Nice. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mogwai Take Me Somewhere Nice w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.