Accoutancy Shanty


It's fun to charter an accountant
And sail the wide accountancy
To find, explore the funds offshore
And skirt the shoals of bankruptcy

It can be manly in insurance
We'll up your premium semi-annually
It's all tax-deductible
We're fairly incorruptible
We're sailing on the wide accountancyCaptcha
Piosenkę Monty Python Accoutancy Shanty przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Accoutancy Shanty, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Accoutancy Shanty. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Monty Python Accoutancy Shanty w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.