Brave Sir Robin Ran Away


Bravely bold Sir Robin
Rode forth from Camelot
He was not afraid to die,
Oh brave Sir Robin
He was not at all afraid
To be killed in nasty ways
Brave, brave, brave, brave Sir Robin

He was not in the least bit scared
To be mashed into a pulp
Or to have his eyes gouged out,
And his elbows broken
To have his kneecaps split
And his body burned away,
And his limbs all hacked and mangled
Brave Sir Robin

His head smashed in
And his heart cut out
And his liver removed
And his bowls unplugged
And his nostrils raped
And his bottom burnt off
And his pen--

"That's that's enough music for now lads, there's dirty work afoot"

Brave Sir Robin ran away
("No!")
Bravely ran away away
("I didn't!")
When danger reared it's ugly head,
He bravely turned his tail and fled
("I never!")
Yes, brave Sir Robin turned about
And gallantly he chickened out
("You're lying!")
Swiftly taking to his feet,
He beat a very brave retreat
Bravest of the braaaave, Sir Robin!Captcha
Piosenkę Monty Python Brave Sir Robin Ran Away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Brave Sir Robin Ran Away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Brave Sir Robin Ran Away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Monty Python Brave Sir Robin Ran Away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.